Toiminnallinen parisuhdeterapia | We Did It

Toiminnallinen parisuhdeterapia

Yhteiskunnan nopea kehitys on jättänyt parisuhteen tilanteeseen, jossa sitä ei enää ohjaa perinteisiin ja sukupuolikäsityksiin sidotut säännöt. Moderni parisuhde rakentuu rakkauden tunteelle, jonka jokainen kokee eri tavoin.

Tutkimusten mukaan tukirakenteiden katoaminen suhteen ympäriltä on aikaansaanut yhteiskunnan voimakkaan psykologisoitumisen, eli ajatuksen siitä, että tarvitsemme ulkopuolisen ihmisen ratkomaan omat parisuhdeongelmamme. Hyvä terapeutti voi olla monen liiton pelastus, mutta muutosten kourassa olemme kadottaneet omat luontaiset kykymme rakentaa tunneperäisesti tervettä parisuhdetta.

Olet itsesi paras terapeutti

Toiminnallinen parisuhdeterapia on uusi Suomessa kehitetty menetelmä, joka auttaa positiivisen psykologian ja kognitiivisen terapian avulla pariskuntia tunnistamaan omat ja kumppanin yksilölliset tarpeet, sekä tuomaan nämä konkreettiseksi osaksi yhteistä arkea. Menetelmä suoraviivaistaa kommunikointia, ja ohjaa pariskunnan voimavarat sekä yksilön itsensä että parisuhteen hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiin tekoihin.

Ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että hän voi saada aikaan muutoksia omassa ympäristössään. Kognitiivinen terapia auttaa ihmistä muuttamaan omia tulkintojaan ja käsityksiään. Hänet opetetaan ikään kuin omaksi terapeutikseen.

Kun kognitiivinen terapia pelillistetään, kuten We Did It®:issä on tehty, se on tehokkaampi kuin kognitiivinen terapia perinteisessä muodossaan. We Did It®:in pelimäisyys tehostaa kognitiivisen mallin oppimista, jolloin tulokset sekä tehostuvat että nopeutuvat.

NYT KAUPOISSA, LATAA ILMAISEKSI!

We Did It Parisuhdepeli iOS We Did It Parisuhdepeli Android  We Did It Parisuhdepeli Windows